Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

2,3 mio. kroner fra A. P. Møller-Fonden

2,3 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden
til at formidle viden om idræt i skolen

 
Svendborg Kommune har i dag modtaget en bevilling på 2.279.950 kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 
Pengene er bevilget til Praksisvidencenter Svendborg og øremærket til tre projekter, der skal formidle viden og erfaringer fra Svendborgprojektet på landsplan, hvor 11 folkeskoler og tre uddannelsesinstitutioner har samlet seks års forskningsbaseret viden og praktisk erfaring med seks timers idræt om ugen. De tre projekter er:
 
1.   Svendborgkurserne, der skal tilbyde efteruddannelse af lærere, pædagoger og andre personalegrupper i folkeskolen indenfor bevægelse, idræt og inklusion. 671 kursister fra 24 skoler i fem kommuner er tilmeldt de første kursusforløb
2.   SkoleLab – et laboratorium for den åbne skole, der udvikler og afprøver nye modeller for samarbejde mellem skoler, virksomheder, foreninger og forældrenetværk. Erfaringerne skal samles i et katalog til inspiration for resten af landet
3.   Formidling og videndeling, der skal udbrede forskningsresultater og erfaringer fra arbejdet med idræt, bevægelse og læring i Svendborg. Første milepæl her er en national konference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup den 5. november 2014. Desuden etableres en hjemmeside med nyeste viden om bevægelse og læring og der udgives et temamagasin i foråret 2015
Praksisvidencenter Svendborg er udvalgt blandt 181 ansøgninger til første pulje af A.P. Møller Fondens 1 milliard kroner store fond til at implementere folkeskolereformen.
 
– Vi er meget stolte, taknemmelige og begejstrede for bevillingen, og vi vil gøre alt for, at den viden og de erfaringer vi har opsamlet gennem flere års forskning og praksis i Svendborg, kan komme til at gavne børn og skoler over hele landet, siger udvalgsformand Mette Kristensen.
 
Skolechef Helle Hansen tilføjer:
– Perspektivet i bevillingen er, at vi i et tæt samarbejde mellem stærke sydfynske uddannelser kan understøtte udviklingen af bevægelse i folkeskolerne på landsplan. Det glæder vi os meget til.
 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem bl.a. Svendborg Kommune, Skolerne i Oure Sport & Performing Arts, Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Idrætsefterskolen Ulbølle samt Svendborg Idræts Samvirke.
 
 
For yderligere oplysninger:
Mette Kristensen                                           Line Skov Høst
Formand for Udvalget for Børn og Unge         Praksisvidencenter Svendborg
Tlf.24 42 00 69                                              Tlf. 24 60 30 16
Mail: mette.kristensen@svendborg.dk           Mail: line.skov.host@svendborg.dk
 
 
 
Venlig hilsen

Line Skov Høst

Svendborg Kommune
Sekretariat. Sport og uddannelse

Tlf: 2460 3016
Email: Line.Skov.Host@svendborg.dk