Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøg renoveringspuljen, forårsuddelingen

Trænger klubhuset til renovering eller energiforbedrende tiltag, så er det nu, der skal ansøges i forhold til forårsuddelingen.

Foruden den faste pulje på ca. kr. 300.000,- til renovering er der i 2018 yderligere afsat kr. 200.000,- til energi- og miljøforbedrende  tiltag.

 

Ansøgningsfristen er mandag den 2. april 2018

Ansøgningsblanket findes her på nedenstående link:

 

Ansøgningsskema

 

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde mandag den 30. april 2018 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.