Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøgning om sommer- og efterårsaktiviteter

 Til foreninger i Svendborg Kommune
 Sommer- og efterårsaktiviteter 2020

 

Svendborg Kommune indbyder foreninger og klubber til at arrangere ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i skolernes

sommerferie den 27. juni til 9. august (uge 27 – 32) og/eller

efterårsferie den 10. oktober – 18. oktober (uge 42).

 

Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at sammensætte et program.

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

 

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud. Det er desuden en forudsætning for at søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

 

Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

 

Frist for ansøgning er den 15. marts 2020. 

 

Kontakten til børn og unge og deres forældre sker via en flyer til skolerne /AULA samt annoncering på sociale medier & pressemeddelelse. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

 

Vær opmærksom på at udfylde rubrikken ”Beskrivelse af aktiviteten” nøjagtigt, da den vil danne grundlag for præsentationen på hjemmesiden www.aktivsvendborg.dk. Hvis I har fotos af god kvalitet, vil vi gerne have dem tilsendt til brug ved præsentation af ferietilbuddene. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende aktiviteter i ferien.

Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.

 

Med venlig hilsen

Kultur og Fritid