Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøgning til puljen for tilskud til klubhusrenovering mv.

 

 

Ser jeres klubhus ud som på fotoet ovenover, så er det måske på tide af søge midler fra renoveringspuljen.

– og tiden nærmer sig for anden uddeling af tilskud fra renoveringspuljen til klubhuse og lokaler.

Ansøgningsfristen til anden uddeling er mandag den 30. oktober 2017 og selve ansøgningen indsendes elektronisk via nedenstående adresse:

http://www.svendborg.dk/tilskud-fra-renoveringspuljen

På Folkeoplysningsudvalgets møder torsdag den 16. november træffes beslutning om tildeling af tilskud til de ansøgte projekter.

Umiddelbart herefter udsendes besked til de ansøgende foreninger.

Venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget

Jan Find Petersen