Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Faldefærdigt hus - nedrivning

Ansøgning til Renoveringspuljen forår 2021

Ønsker din forening af ansøge Renoveringspuljen nærmer tiden sig.

Læs betingelserne grundigt igennem og læg især mærke til, at tilskud kun gives til udvendig vedligeholdelse samt energi- og miljøtiltag såvel ind- som udvendig.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. marts 2021.

Der foretages to uddelinger fra puljen og fristen for efterårsuddelingen er 1. oktober 2021.
Puljebetingelser samt ansøgningsskema kan læses på nedenstående link:

Puljeoversigt og ansøgningsskemaer

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde ultimo marts 2021 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.