Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøgning vedrørende renovering af klubhset – anden uddeling 2018

 

Ansøg renoveringspuljen
Trænger klubhuset til renovering eller energiforbedrende tiltag, så er det nu, der skal ansøges i forhold til forårsuddelingen.
Foruden den faste pulje på ca. kr. 300.000,- til renovering er der i 2018 yderligere afsat kr. 200.000,- til energi- og miljøforbedrende tiltag.

Omkring halvdelen af det samlede beløb er uddelt i forbindelse med forårsuddelingen 2018.
Ansøgningsfristen er mandag den 15. oktober 2018
Ansøgningsblanket findes her på nedenstående link:

Ansøgningsskema

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde torsdag den 22. november 2018 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.