Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøgningsfrist til Renoveringspuljen vedrørende egne klubhuse

 

 

Ønsker din forening af ansøge Renoveringspuljen nærmer tiden sig.

Læs betingelserne grundigt igennem og læg især mærke til, at tilskud kun gives til udvendig vedligeholdelse samt energi- og miljøtiltag såvel ind- som udvendig.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. marts 2020.

Der foretages to uddelinger fra puljen og fristen for efterårsuddelingen er 1. oktober 2020.
Puljebetingelser samt ansøgningsskema kan læses på nedenstående link:

Puljeoversigt og ansøgningsskemaer

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde torsdag den 30. april 2020 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.