Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Breddeidrætskommuner – indbydelse til slutkonference om resultater af forsøgene

 

SLUTKONFERENCE 19. APRIL 2017
Erfaringer og læring fra danske kommuners breddeidrætsindsats
Kulturministeriet og Nordea-fonden indbyder den 19. april 2017 til breddeidrætskonference i DGI-Huset i Aarhus.
Baggrund
Kulturministeriet og Nordea-fonden iværksatte i 2014 en treårig landsdækkende indsats ”Idræt for Alle”. Breddeidrætsinitiativet har frem til ultimo 2016 haft til formål at aktivere udvalgte kommuner i at tænke nyt og gennem udvikling af nye idrætstilbud at adressere de lokale udfordringer. Målet var at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, så flere dyrker motion og idræt i kommunerne.
Ud af 36 ansøgende kommuner blev syv kommuner udvalgt som breddeidrætskommune.
Kulturministeriet og Nordea-fonden bidrog med ca. 20 mio. kr. til initiativet ud af et samlet budget på ca. 40 mio. kr.
Konferencens formål
Slutkonferencens formål er at viderebringe de syv kommuners erfaringer, viden og læring til andre kommuner, idrættens organisationer, foreninger m.fl. Denne videnspredning vil ske både samlet for hele initiativet, på et kommunalt niveau og ikke mindst ud fra konkrete projekter.
Du får mulighed for at ”speed date” de syv breddeidrætskom­muner, få svar på dine spørgsmål og rejse hjem med inspiration til egne initiativer. Ud over en række workshops med kommunerne vil konferencen også byde på demonstrationer af de konkrete idrætsprojekter.
Konferencen byder endelig på paneldebat om bl.a. kommunernes udbytte af at være breddeidrætskommune og gode muligheder for at netværke på tværs af konferencens deltagere.
TSE Consulting præsenterer på konferencen resultaterne fra evalueringen af det samlede breddeidrætsinitiativ. Desuden præsenterer TSE Consulting resultaterne fra en evaluering af langtidseffekterne fra landets syv første breddeidrætskommuner, der fra 2010 – 2011 gennemførte 66 breddeidrætsprojekter.

Dato:          Onsdag den 19. april 2017 kl. 9.30-15.30
Sted:          DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Program:    Konferenceprogram offentliggøres snarest
Målgruppe: Kommuner, idrætsorganisationer, politikere, foreninger, udvalgsmedlemmer, ministerier og øvrige, der har interesse for fremme af breddeidræt
Tilmelding: Tilmelding til konferencen åbner snarest
Mere info: Læs mere om projektet ”Idræt for Alle” på www.breddeidraet.nu<http://breddeidraet.us15.list-manage2.com/track/click?u=5607aea1c4f5a6d55beff1eb9&id=3287a222ee&e=6b9f5c08ec>

Henvendelse om konferencen til jhansen@tseconsulting.com<mailto:jhansen@tseconsulting.com> eller på telefon 3834 3511.
Den første konference i januar 2016 havde deltagelse af i alt 275 deltagere, og halvdelen af landets kommuner var repræsenteret. Desuden deltog idrættens hovedorganisationer, idrætsforbund, landsdelsforeninger, idrætssamvirker, foreninger, fonde, forskere og studerende m.fl. Du kan se deltagerlisten her<http://breddeidraet.us15.list-manage.com/track/click?u=5607aea1c4f5a6d55beff1eb9&id=0da8f9676c&e=6b9f5c08ec>.