Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Budget 2020 med nye anlæg

 

Til alle ansøgere om tilskud til anlægsprojekter til idræt og bevægelse i Svendborg Kommune.

Som I alle ved, har foreninger, borgere og andre interessenter tidligere på året kunne indsende beskrevne projekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Alle indkomne projekter er blevet behandlet politisk.

Ifm. forliget om budget 2020 er der politisk truffet beslutning om, at prioriterer nedenstående projekter på kultur- og fritidsområdet:
1. Der afsættes 8,9 mio. kr. til lånegaranti til realisering af SG’s, SFB’s og Idrætshallens vision om at skabe et kraftcenter for unge mellem 15 og 25 år.
Der afsættes 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter.
Samtidig afsættes 50.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter heraf.
2. Der afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af to ekstra omklædningsrum i Rantzausmindehallen.
3. Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet i 2021. Kultur- og Fritidsudvalget vil samtidig – inden for udvalgets ramme – afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til Silverruder challenge of the sea.
4. Der afsættes 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederiksø.
Derudover har Folkeoplysningsudvalget på møde den 27/6 bevilliget 50.000 kr. til FDF Svendborg i forbindelse med flytning til nye lokaliteter. Et projekt som blev indsendt ifm. ansøgningsprocessen.