Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ikke kategoriseret

Ocean Rescue Camp afholdes i august i Svendborg

Indstilling til talentcenteret

Indbydelse til idrætsfesten 2015

Husk booking af tider – senest 15. marts.

Kulturstyrelsens Folkeoplysningspulje

Renoveringspuljen – ansøgning 2014

Indbydelse til reception

Høringssvar fra SIS vedrørende besparelsesforslag

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 6. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 1. april 2014