Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyheder

Bevæg dig for livet – “Diabetes og Golf”

Input til fondsansøgninger

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 03.04.2019

Invitation til workshop for forældre i SvendborgMentaliteten

Referat fra repræsentantskabsmødet i SIS 2019 og referat af konstituerende møde umiddelbart herefter

Formandens beretning i SIS 2019

Ansøgningsfrist for medlems- og lokaletilskud – 15. marts 2019

Årsregnskab SIS 2018

Samarbejde med Jens Myrup Thomsen om “Bevæg dig for livet”

Repræsentantskabsmøde i SIS 2019