Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 03.04.2019

Invitation til workshop for forældre i SvendborgMentaliteten

Referat fra repræsentantskabsmødet i SIS 2019 og referat af konstituerende møde umiddelbart herefter

Formandens beretning i SIS 2019

Ansøgningsfrist for medlems- og lokaletilskud – 15. marts 2019

Årsregnskab SIS 2018

Samarbejde med Jens Myrup Thomsen om “Bevæg dig for livet”

Repræsentantskabsmøde i SIS 2019

Renoveringspuljen – udvendig renovering af klubhuset, forårsuddelingen

Booking af sæsontider 2019/20 i kommunale lokaler, idrætshaller og skoler