Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyhedsbreve

GOG til DM for U18

Nye e-mailadresser fra foreningerne m.fl.

Tilskudsordninger for foreninger

Nyhedsbrev marts 2015

Penge til bl.a samarbejde mellem foreninger og skoler

Puljer, ansøgninger og tilskudsbetingelser 2015

Tilskud fra renoveringspuljen til private klubhuse og lokaler – ansøgningsfrist

Idemøde om Svendborg Idrætscenter – en indbydelse til dig

Nye retningslinjer for kursustilskud

Tillykke