Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyhedsbreve

Værdisæt for talentudvikling

Ny Fritidskonsulent i Svendborg Kommune

Præsenter jeres idrætsgren på skolen

Høringssvar fra SIS vedrørende besparelsesforslag

Voldsomme besparelser foreslås af nyvalgte politikere

Lederprisen

Foreningsprisen

Talentprisen

Folkeoplysningsud-valget 2014-2017

Årets- talent, leder og foreningspris