Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyhedsbreve

Hjælpeforanstaltninger som følge af COVID

Nyt om hjælpepuljerne til foreningerne – Bemærk ansøgningsfristerne

Foreningen og Coronasituationen

Lokaletilskud og manglende aktivitet som følge af coronanedlukningen ?

Talentstøtte til Victor

Repræsentantskabsmødet er udsat

Repræsentantskabsmøde i SIS

Ansøgning om sommer- og efterårsaktiviteter

Fundraising dag Fyn – reserver datoen

Indbydelse til trænernetværk 29.02.2020