Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyhedsbreve

Puljer til kommunens foreninger

Stor deltagelse til fundraisingkursus

SIS vælgermøde den 11. november

SENIORIDRÆTTEN I SVENDBORG

Er Svendborg blandt de dårligste kommuner

Teen Coach Kursus

Folkeoplysningsudvalget og idrætten

Således prioriteres ønsker om nye anlæg

Tanker omkring den nye hjemmeside

Søren Toft Hansen – Talentpuljen