Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyheder

Sommerferie- aktiviteter 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 4. december 2014

Digital lokalebooking fra marts 2015

Sportsklasser i Svendborg 2015

Mænd i Svendborg – sundhedstilbud – et spørgeskema

Stem på SG-huset til Danskernes Idrætspris

Demokratifestival 2015

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 07.10.2014

Invitation til konference om Svendborgprojektet – Idræt med krop, læring og inklusion

Kurser for talenter og eliteidrætsudøvere