Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Det bliver dyrere at være frivillig idrætsforening i Svendborg Kommune

 

Politikerne i Svendborg Byråd er enige om og har derfor besluttet, at det skal koste mere at være frivillig forening fra 2019.

I forbindelse med budgetbehandlingen blev nedenstående vedtaget:

 

Tilskudsprocenten for lokaler nedsættes fra nuværende 70% til 65% som er lovens minimumssats

– og hallejen bliver for halrum 5 kr. dyrere pr. time.