Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Dialogmøde om idrætspolitik efter SIS-generalforsamlingen

 

Kære Alle

Siden den 22. september 2015, har en nedsat arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra foreningerne, SIS, Folkeoplysningsudvalget og Svendborg kommune arbejdet med Revision af Idrætspolitik 2017.

Arbejdsgruppen er nu klar til at udsende første udkast til dialog med foreningerne i Svendborg kommune. Afsnit – Idræt i skolen – skolen i idræt og Talentudvikling og eliteidræt, har ikke været behandlet i arbejdsgruppen for revision af Idrætspolitik, men fremlægges til kommentering for foreningerne.

 

Udkast til idrætspolitik – dialogmødet

 

Derfor indbydes til

Dialogmøde den 14. marts 2016 kl. 20 til 21 i Rådhusets kantine indgang C.

– i fortsættelse af SIS´s generalforsamling

Tidsplan for det videre forløb:

Den 31. marts vil foreningernes kommentarer og ønsker til den fremtidige Idrætspolitik i Svendborg Kommune blive behandlet i arbejdsgruppen.

I april måned vil forslaget blive politisk behandlet i SIS, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.

Fra den 17. maj og frem til 13. juni 2016 sendes forslaget i høring hos foreninger og andre interessenter.

 

Vi håber at rigtig mange har lyst og mulighed for at hjælpe med Idrætspolitik 2017 – 2022 for Svendborg Kommune, og ser frem til dialogmødet den 14. marts.

 

Venlig hilsen
Elise Hansen
Fritidskonsulent

Svendborg Kommune