Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Efterårsaktiviteter – ansøg om tilskud til klubbens efterårsaktiviteter 2021

 

 

Ferieaktiviteter for børn og unge i efterårsferien

 

Svendborg Kommune opfordrer foreninger og klubber til at arrangere ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i skolernes efterårsferie 18. oktober til 24. oktober 2021 (uge 42).

 

Der vil være mulighed for at søge tilskud.

 

Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at sammensætte et program.

 

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

 

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud. Det er desuden en forudsætning for at søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

 

Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

 

Frist for ansøgning er den 17. september 2021. 

 

Kontakten til børn og unge og deres forældre sker via en digital flyer til skolerne /AULA samt annoncering på sociale medier & pressemeddelelse. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

 

Vær opmærksom på, at udfylde rubrikken ”Beskrivelse af aktiviteten ” nøjagtigt, da den vil danne grundlag for præsentationen på hjemmesiden www.aktivsvendborg.dk.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende aktiviteter i efterårsferien.

 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.

 

Med venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritid