Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Faldefærdigt hus 23.09.21

Ekstraordinære tilskud fra Renoveringspuljen

Til de frivillige  folkeoplysende foreninger med egne klubhuse

Der kan søges tilskud til renovering af foreningsejede klubhuse.

Helt ekstraordinært kan der ved næste ansøgningsrunde søges tilskud til renovering af visse andre bygninger udover selve klubhuset.

Næste ansøgningsrunde bliver i slutningen af marts 2022.

Nærmere herom udsendes senere.

Se mere på Svendborg Kommunes hjemmeside, hvor I også finder ansøgningsskemaet.

Link til hjemmesiden:

https://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud/puljeoversigt-og-ansoegningsskemaer-0

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen
Folkeoplysningsudvalget

Dorte Nielsen
Fuldmægtig

Svendborg Kommune
Kultur og Fritid

Ryttervej 70
5700 Svendborg

Tlf: +4562233421
Mobil: +4530175421
Email: dorte.nielsen@svendborg.dk