Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Er skyerne mørke eller lyse på ovenstående foto ?

 

Når tallene balancerer på kanten af sandheden

 

I artiklen “Se forskellen på 98 kommuners tilskud til idrætten”  som kan findes her på SIS-hjemmesiden, kan du finde Svendborg Kommunes tilskud til idrætten, som tillige er nærmere beskrevet i notatet nederst her på siden.

Det er yderst bekymrende, når talmaterialer ikke er bearbejdet med en grundighed, der gør dem valide.  Bekymringen forstærkes, idet tallene tænkes anvendt i en saglig debat om kommunens økonomiske bidrag til idrætten.

I notatet “Kommunernes udgifter til idræt” i ovennævnte artikel fremgår det, at Svendborg yder 597 kr. pr. indbygger, men hvor den reelle beregning viser, at der ydes 812 kr. pr. indbygger. Ud fra denne beregning ville Svendborgs placeringen med ét ændres til en midterplacering, nr. 44 af landets 98 kommuner. Dejligt, men øvelsen er ikke så enkel, idet der  ingen sikkerhed er for, om andre af de 97 kommuners tal er fremkommet som Svendborgs, på baggrund af manglende talmaterialer.

Jan Find Petersen

Formand for Folkeoplysningsudvalget

 

 

Notat fra Svendborg Kommune

Den 21. juni 2017 udsendte DGI en undersøgelse ift. kommunernes anlægs- og driftsudgifter til sport og idræt i 2016. Undersøgelsen baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, som har taget udgangspunkt i kommunernes kontoplaner.

Jvf. undersøgelsen har Svendborg Kommune i 2016 brugt 597,1 kr. pr indbygger på sport og idræt, hvilket er markant under landsgennemsnittet på 865 kr. Undersøgelsen placerer Svendborg Kommune som nr. 77 på listen over de kommuner, som bruger mest på sport idræt.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsens resultater giver dog ikke et fyldestgørende billede af Svendborg Kommunes reelle udgifter til sport og idræt i 2016, da undersøgelsen ikke har medregnet udgifter til følgende:

  • Tilskud til SG-huset
  • Tilskud til Skårup Kultur -og Idrætscenter
  • Halordningen, skolehaller
  • Haller og grønne områder
  • Team Danmark Elitekommune

Svendborg Kommunes reelle udgifter til sport og idræt 812 kr. pr indbygger, altså 215 kr. højere end det anførte tal i DGI’s undersøgelse.