Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
SONY DSC

Få det lettere med Banken – Ny vejledning

Vi gider ikke bankbesvær – ny vejledning udkommet Den har været længe undervejs, og den har også være længe ventet: En vejledning fra Finanstilsynet, som nu gør, at foreninger potentielt kan få det en del nemmere, når de skal i banken. “Den nye vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger som lavrisikokunder – og derfor begrænse kontrol- og dokumentation til et minimum. Om vejledningen faktisk bliver den lettelse, som vi håber, afhænger nu af, om bankerne udnytter de muligheder, som vejledningen giver dem,” står der i en fællesudtalelse fra otte foreningsparaplyer deriblandt DUF, DFS, DGI og DIF. Det skal uundgåeligt gøre det nemmere at have en foreningskonto – det er i hvert faldt det, som er succeskriteriet i følge de otte organisationer. Med det følger også en forventning fra organisationerne om, at bankerne sænker gebyrerne pga. mindre kontrol og dermed mindre arbejde til bankerne. Der er givet lovning fra erhvervsministeren på, at effekten af vejledningen skal evalueres i starten af 2024. 3

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har lavet en lettere læst vejledning, hvor der også er gode råd til, hvad man gør, hvis banken ikke benytter sig af de nye mere lempelige regler:

Vejledning

Hvordan kan man kende en lavrisiko-forening ifølge vejledningen: • Banken har betryggende kendskab til foreningen. • Foreningen har en begrænset økonomi (indeståender og bevægelser). • Foreningen er underlagt kontrol fra offentlige myndigheder i anden sammenhæng. • Foreningen har et demokratisk formål og struktur. • Foreningen er en landsorganisation eller er medlem af en landsorganisation. • Foreningen er professionelt ledet. • Foreningen har betryggende mekanismer for overførsler til og fra udlandet. Kilde: “Sådan får din forening det lettere i banken, vejledning fra DFS,