Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ferieaktiviteter 2022

 

 

Ferieaktiviteter for børn og unge i sommer- og efterårsferien 2022
Svendborg Kommune indbyder foreninger og klubber til at arrangere
ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i skolernes
sommerferie den 25. juni til 7. august (uge 25 – 31) og/eller
efterårsferie den 15. oktober – 23. oktober (uge 42).
Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage
i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at
sammensætte et program.
I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i
begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med
fortæring, sodavand mv.
Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage
tilskud. Det er desuden en forudsætning for at søge tilskud, at
deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at
foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester
i forbindelse med ansøgningen.
Vi ved, at især gratis aktiviteter er meget efterspurgt.
Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.
Frist for ansøgning er den 19. april 2022.

Ansøgningsskema

 
Kontakten til børn og unge og deres forældre sker via en flyer til
skolerne /AULA samt annoncering på sociale medier &
pressemeddelelse. Flyeren vil henvise til program på
www.aktivsvendborg.dk.
Vær opmærksom på at udfylde rubrikken ”Beskrivelse af aktiviteten”
nøjagtigt, da den vil danne grundlag for præsentationen på
hjemmesiden www.aktivsvendborg.dk. Hvis I har fotos af god kvalitet,
vil vi gerne have dem tilsendt til brug ved præsentation af
ferietilbuddene. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

Da DGI Landsstævne 2022 afholdes i Svendborg i dagene 30. juni – 3.
juli 2022 vil en stor del af de kommunale lokaler og haller være booket
til stævnet, hvilket I bør være opmærksomme på, hvis I planlægger
ferieaktiviteter i samme periode.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende
aktiviteter i ferien til vores børn og unge.
Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.
Venlig hilsen
Dorte Nielsen
Fuldmægtig
Svendborg Kommune
Kultur og Fritid
Ryttervej 70
5700 Svendborg
Tlf: +4530175421