Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Flere aktive børn og unge i Svendborg Kommune

 

Flere børn dyrker foreningsidræt i Svendborg

Efter folkeskolereformen er skoledagen længere og børnene har mere bevægelse i skolen. Alligevel dyrker børnene i Svendborg fortsat mere idræt i foreningerne.

Danmarks Idrætsforbund og DGI præsenterer i dag de seneste medlemstal for foreningsidrætten. Tallene for Svendborg viser, at antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er steget med 465 det seneste år. Det er særligt svømning og gymnastik, der har fået flere medlemmer.

Folkeskolereformen har budt på både udfordringer og muligheder for foreningerne. Den længere skoledag har budt på nye udfordringer i forhold planlægningen af træningstider og adgangen til faciliteter. Til gengæld byder reformen også på helt nye muligheder. Skolerne er i langt højere grad forpligtet til at samarbejde med det omkringliggende samfund, herunder idrætsforeningerne. Det giver foreningerne rigtig gode muligheder for at præsentere sin idræt for de mange skolebørn. På landsplan er medlemstallet i aldersgruppen faldet med 0,5 %, imens det i Svendborg er steget med 8 %.

 

Medlemsfremgangen glæder formanden for Svendborg Idræts Samvirke, Preben Juhl Rasmussen:

–        Der er ingen tvivl om, at de længere skoledage har været en udfordring for vores foreninger. Derfor er det stigende medlemstal blandt børn rigtig glædeligt, og det er et tegn på, at foreningerne i Svendborg har været rigtig gode til at imødekomme de nye udfordringer og til at udnytte de nye muligheder.

 

I Svendborgs folkeskoler har børnene, udover den længere skoledag, også en hverdag med ekstra idræt på skemaet. Alle folkeskoler er idrætsskoler i 0.-6. klasse, hvor børnene har seks lektioners idræt om ugen, samtidig med, at de altså fortsat dyrker idræt i foreningerne.

 

Det er rigtig positivt for Svendborg Kommunes store satsning på sport og uddannelse generelt, mener formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Henrik Nielsen

–        Det er meget glædeligt, at vores store satsning på idræt i skolen ikke påvirker deltagelsen i foreningsidrætten negativt. Det er en udvikling vi har fulgt med stor interesse, fordi hensigten netop har været at understøtte børnenes idrætsliv og ikke blot flytte idrætten fra fritid til skole.

 

Forskningen i Svendborgprojektet, der undersøger effekterne af den ekstra idræt i skolen, har samtidig dokumenteret, at børnene på idrætsskolerne er mere konstante i deres deltagelse i foreningsidrætten end andre børn. Så sent som i sidste uge kunne Danmarks Idrætsforbund, Syddansk Universitet og Københavns Universitet præsentere en række resultaterne om gevinsterne ved foreningsidrætten. Udover et stærkt socialt fællesskab viser undersøgelsen, at børn, der dyrker organiseret motion, hvad enten det er i en forening eller via ekstra idrætstimer i skolen, er sundere end andre.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Henrik Nielsen

Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Svendborg Kommune

Tlf. 23 92 49 79

 

Preben Juhl Rasmussen

Formand for Svendborg Idræts Samvirke

Tlf. 20 64 83 19

 

Michael Fester

Analytiker

Danmarks Idrætsforbund

Tlf. 60 16 71 97

 

Mange hilsner 


Mette Skov
Koordinator Svendborgprojektet

Svendborg Kommune
Skoleafdelingen, Sport og Uddannelse
Centrumpladsen 7, 1. th.
5700 Svendborg

Mobil: +4530175031
Email: mette.skov@svendborg.dk