Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Kunst

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

På dette link kan du læse nyt fra Folkeoplysningsudvalget:

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Her kan du bl.a. læse referat fra mødet den 30. april 2018.

 

Emner vedrørende idrætten:

 

Forhøjet medlemstilskud i 2018 for unge under 25 år.

Besparelsesforslag  på idrætsområdet. Dyrere haltimer og mindre lokaletilskud er i spil.

Uddeling af midler fra lokaletilskudspuljen.

Finansieringen af Svendborg Sportsfestival er på plads for 2019.

Mulig råderetsaftale på klubpavillon til FC Sydfyn.

 

 

 

 

 

Jan Find Petersen

Folkeoplysningsudvalget

 

   • Kategorier