Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Folkeoplysningsud-valget 2014-2017

Det nye Folkeoplysningsudvalg er nu på plads for den kommende 4-års-periode.

 

Idrættens repræsentanter er følgende:

 

Birgit Schønnemann Sørensen

Preben Juhl Rasmussen

Jacob Just

Frank Müller Bøgh

Jan Find Petersen

 

Udvalget har konstitueret sig således:

 

Formand blev Jan Find Petersen

Næstformand blev Erling Johansen

 

De øvrige medlemmer i udvalget kan findes på kommunens  hjemmeside.