Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Folkeoplysningsudvalget og idrætten

Folkeoplysningsudvalget har holdt møde den 29.08.2013.

Her en kort gennemgang af de idrætsrelaterede punkter.

Bokseklubben Rollo

Rollo er i øjeblikket i fuld gang med at flytte til de nye lokaler i Midtbyhallen og har i den forbindelse besluttet at starte et juniorhold, som noget helt nyt for klubben.

På den baggrund har Rollo søgt udvalget om penge til indkøb af “startkit”, så børnene har mulighed for at låne blandt andet hjelme, handsker og tandbeskyttere til prøvetræningerne.

Folkeoplysningsudvalget har bevilget kr. 10.000 fra udviklingspuljen og ønsker bokseklubben helt og lykke med det nye tiltag.

 

Hesselager Foreningsfitness

Foreningen har søgt om optagelse i lokaletilskudsordningen og er fra 2012 og fremover godkendt hertil.

For 2012 har foreningen fået bevilget kr. 17.200 fra Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudspulje.

Udvalget ønsker foreningen held og lykke med aktiviteterne.

 

Svendborg som breddeidrætskommune 2014-2016

Kulturministeriet og Nordea-fonden har fremsendt invitation til Svendborg Kommune om at blive breddeidrætskommune i de kommende 3 år. Der er afsat 20 mio. kroner til projektet for hele landet.

Folkeoplysningsudvalget har udtalt sig positivt i forhold til kommunens eventuelle ansøgning om at komme i betragtning, såfremt et relevant projekt kan findes.

Projektets formål er at etablere nye tiltag, der får flere borgere fysisk aktive.

Folkeoplysningsudvalget udtrykker dog skepsis i forhold til den meget korte ansøgningsfrist, som er den 31.10.2013.

Såfremt I som forening har ideer til et projekt så kontakt mig venligst på nedenstående mail.

janfindpetersen@gmail.com