Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Foreningen og Coronasituationen

 

 

Den 2. april afholdt DGI webinar omhandlende foreningernes håndtering af Coronasituationen.

Her på siden har vi skrevet et sammendrag af de mest relevante forhold, men kan anbefale DGI`s hjemmeside for mere uddybende materiale.

Vi befinder os i en force majeure-situation, som giver anledning til mange spørgsmål fra foreningerne.

 

Kontingent

 

Kontingent skal ikke tilbagebetales.

Kontingent er betaling for medlemskab af en forening ifølge dennes vedtægter og ikke betaling for en bestemt ydelse.

 

Andre betalingsformer

 

Klippekort, træningsture og lignende skal tilbagebetales, såfremt foreningen ikke kan levere ydelsen.

Det betalte beløb kan ikke umiddelbart, med mindre det aftales med indbetaleren, overføres til senere.

 

Bestyrelsen og manglende generalforsamling

 

Bestyrelsen arbejder videre indtil generalforsamlingen kan gennemføres.

Generalforsamlingen afholdes, når situationen gør, at smittefaren er ovre.

Generalforsamlingen kan IKKE afholdes digitalt, med mindre dette er beskrevet i klubbens vedtægter

 

Lønnede trænere og instruktører

 

De fastansatte skal have normal løn

Kontraktlige forpligtigelser skal følges

Se mulighed for lønkompensation – se denne fx via DGI`s hjemmeside eller søg den på nettet.

 

Ulønnede ledere, trænere og instruktører der får omkostningsgodtgørelse

 

Der skal som udgangspunkt ikke ske nogen reduktion i omkostningsgodtgørelsen

Kørselsgodtgørelse gives dog kun for faktisk kørsel

 

Foreningens sponsorer

 

Der skal ikke ske reduktion i sponsoratet til almindelige sponsorer

Fx sponsorer med reklameskilte eller tryk på trøjer

Sponsorer til en specifik begivenhed, skal have tilbagebetaling helt eller delvist, såfremt der ikke leveres en reklameværdi til det forudsatte.

Her er dialog med sponsorerne en god løsning.

 

Tilskud efter folkeoplysningsloven

 

Udgangspunktet er pga. situationen, at foreningerne har mindre aktivitet

En bekendtgørelse gør dog, at kommunerne kan udbetale tilskud med uændret størrelse, selv om aktivitetsniveauet bliver mindre.

Dette gælder såvel aktivitets- som lokaletilskud.

 

Kompensationsordninger

 

Foreningerne kan søge de tre ordninger, såfremt de opfylder betingelserne

  1. Lønkompensation
  2. Kompensation for større aflyste arrangementer
  3. Kompensation for faste udgifter

Kriterierne kan findes på DGI`s hjemmeside www.dgi.dk