Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Foreningsprisen

 

Foreningsprisen gik i år til SG på baggrund af nedenstående.

 

Foreningen har taget initiativet til og gennemført opførelsen af  SG-Huset.

SG-Huset

SG-huset er et 6.000 m2 fantasibyggeri med et samlet anlægsbudget på 59 mio. fordelt på gymnastikfaciliteter, motorik- og tumlerum, springland, dans- og bevægelsesrum. Alle rummene er udformet, så de tilsammen udgør én integreret og dynamisk helhed.

Ny struktur i SG

Som del af klargøringen til at flytte i nye faciliteter gennemførte foreningen en del strukturændringer.

SG nedlagde gymnastikudvalget og oprettede i stedet 6 nye afdelinger. Alle 6 afdelinger arbejder stadig med gymnastik, men begrebet gymnastik dækker i dag over mange forskellige genrer, og da SG er en stor forening, som vil satse både på bredde og elite har den med de nye afdelinger skabt en mulighed for at frivillige kan komme til at arbejde mere med den ”genrer” som interesserer dem.

Denne ændring har gjort, at SG har meget nemmere ved at rekruttere frivillige og at aktivitetsporteføljen er steget med ca. 30 %. Struktur ændringen og det nye hus har gjort, at medlemstallet er steget fra små 1400 til næsten 2100 – en stigning på 50 %

 

Her et par eksempler på det arbejde der bliver lavet i de nye afdelinger.

  • Motion & Fitness afdeling har lavet tilbud til forældre på tidspunkter hvor de ellers ville sidde og vente på, at deres børn bliver færdige med deres idræt.
  • Teamgym afdelingens seniorherre blev nr. 2 til NM og har 5 mand med i bruttotruppen til DGIs verdenshold.
  • Rytmisk gymnastik og dans havde 5 aktivitetstilbud i sæsonen 1213, men i sæsonen 1314 havde de 13

 

Klatrevæg, parkour og skateboarding

Noget, der er helt specielt for SG-Huset på Ryttervej, er de indvendige klatrefaciliteter og udvendige parkour- og skaterarealer, der er integreret med husets indvendige motorik- og springområde, hvilket åbner muligheder for nye aktiviteter på tværs af idrætsgrene og aldersgrupper.

I forbindelsen med opførelsen af klatrevæggen, er SG i gang med at etablere et klatremiljø og en klatreklub. Klatreklubben laves som et pilotprojekt under hovedbestyrelsen i SG, indtil den har volumen og kraft nok til at blive en selvstændig afdeling.

Klatrevæggen bliver åben både for medlemmer af SG-klatreklubben og den brede offentlighed, da det bliver muligt at leje klatresko i receptionen i Svendborg Idrætscenter.

Med tiden kan det være, at parkour og skatermiljøer har lyst til at styrke deres organisering, og her stiller SG gerne deres system til rådighed

 

SG-Fitness

SG har investeret i nye fitness maskiner og åbnet SG-Fitness. Tankerne med SG-Fitness er, at det skal fungere som supplerende træning til dem, der i forvejen er med i SG – både bredden og eliten, at det skal aktivere en del af de forældre, søskende mm. der henter og bringer børn til sport i Svendborg Idrætscenter, at det kan være med til at styrke samarbejdet ml. klubberne og uddannelsesinstitutionerne i området omkring SG-Huset og Svendborg Idrætscenter.

Et eksempel på dette er, at HHX til sommer starter en Sport, Event og management klasse op, hvor eleverne skal have 2 gange morgentræning i SG-fitness. Samarbejdet er allerede startet op, og deres ”pilotklasse” har siden jul benyttet SG Fitnes mandag og torsdag.

 

Elitesportsmiljø omkring ungdomsuddannelserne

SG har et ønske om at styrke elitemiljøet omkring ungdomsuddannelserne, og derfor kontaktede vi Oure Kostgymnasium sidste år, og i fællesskab tilbydes nu en powertumbling og en teamgymlinje på OKG. I praksis betyder det, at man bor, laver morgentræning og går i skole på OKG, men gymnastikken laver man i SG.

Næste skridt i denne proces har været at etablere et reelt samarbejde med HHX. I umiddelbar forlængelse af dette arbejdes der på, at få lavet et elitesportscollegie i samarbejde med GOG, Rabbits, SFB, Sports study Svendborg og HHX. Dette arbejde er i gang, og forventes, at de første elever kan flytte ind i et opstartskoncept 1. august 2014 .

 

Svendborg kommune

Foreningen har startet flg. projekter i samarbejde med Svendborg Kommune

 

Juniorklub

1. september lukkede SG dørene op til SG-klubben. En juniorklub for 4., 5. og 6. kl. hvor de kan komme efter skole, få hjælp til lektier, få lidt sundt at spise og dyrke 90 min gymnastik eller anden idræt. Derer netop lavet en aftale med en dygtig fodboldtræner fra SFB om at komme et par gange om ugen og undervise i fodbold.

 

SUS-projekt

Foreningen er snart færdige med hold nr. 2 af i alt 5 hold på hver 6 mdr. hvor overvægtige børn i 6. – 10. kl. for gode råd omkring kost og livet generelt, og hvor SG leverer den ugentlige motion.

Samarbejde omkring Svendborg projektet. Foreningen har kontakten byens skoler, samt Børne-/ungechefen og skolechefen, og tilbudt sig som samarbejdspartner