Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Har du et projekt i din forening, der kan matche nedenstående pulje ?

Puljer på folkeoplysningsområdet er åbne for ansøgning
Der er i alt afsat 3,920 mio. kr. fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet. Der kan søges frem til den 28. september 2017 kl. 23:59.
Folkeoplysningspuljen• Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark. Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af nedenstående indsatsområder:• Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet: Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.• Folkeoplysning og integration: Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at bruge folkeoplysningens styrker fx det forpligtende fællesskab til at integrere nye borgere på i det danske samfund og fremme deres demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.Læs vejledningen og find ansøgningsskemaet her
Klik her for at svare eller videresende