Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Hjælpeforanstaltninger som følge af COVID

Kære Alle

 

Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde den 30. april 2020 hjælpeforanstaltninger som følge af COVID for det folkeoplysende område i Svendborg Kommune.

 

For idrætsforeningerne betyder det:

 

Budgetterede lokaletilskud til folkeoplysende foreninger fastholdes på trods af aflyste aktiviteter, hvor afholdte udgifter kan dokumenteres. Denne kompensation vil udelukkende blive udbetalt til foreninger, som ikke kompenseres på anden vis.

Budgetterede nettoudgifter til halleje i haller fastholdes. Folkeoplysningsudvalgets andel i forhold til Svendborgordningen udbetales. Denne kompensation vil udelukkende blive udbetalt til haller, som ikke kompenseres på anden vis.

Budgetterede udgifter til kontrakthaller – Gudmehallerne og Stenstruphallen fastholdes –Såfremt der ikke er juridiske forhindringer i dette. Dette er ikke afklaret endeligt.

Opkrævning af egenbetaling for foreningers lokalelleje kan efter anmodning udskydes, gældende for egenbetaling fra før og efter COVID-19.

Bevillinger til haltimer for 2021 vil ikke blive berørt af en eventuel aktivitetsnedgang i 2020.

De indstillede tiltag er gældende fra 09.03.2020 til 31.12. 2020.