Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Høringssvar fra SIS vedrørende besparelsesforslag

 

 

Høringssvar for budget 2015 og frem

 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har truffet beslutning om rammebesparelser for budget 2015 og frem for bl.a. halleje og lokaletilskud.

 

  1. Reduktion af tilskuddet til hallejen for 2015 på 135.000 kr. stigende til 270.000 for 2016 og overslagsårene.
  2.  Reduktion i tilskuddet til lokaletilskud for 2015 på 132.500 stigende til 265.000 for 2016 og overslagsårene.

 

De foreslåede besparelser vil få uoverskuelige konsekvenser for kommunes 123 idrætsforeninger, der har ca. 20.000 medlemmer. Det vil bevirke en forværring, af den i forvejen, meget spinkle økonomi i foreningsidrætten.

Der vil være risiko for at foreninger helt må lukke, og det kan heller ikke udelukkes at besparelserne koster arbejdspladser.

 

Den stramme økonomi i foreningerne betyder, at de frivillige ledere skal bruge endnu mere energi på at skaffe penge.

 

Det bevirker også, at der er behov for flere frivillige, samtidig med, at det bliver mere belastende for dem der er tilbage. Kontingentforhøjelser og meget stram økonomi betyder frafald af medlemmer – det er de svageste der falder fra først og det er dem der er vigtigst at fastholde.

Fremadrettet vil det blive denne gruppe der belaster de sociale udgifter med væsentlige større beløb.

 

I 2013 gennemførte Danmarks Idrætsforbund en undersøgelse af rammer og vilkår for idrætsforeninger i Danmark. Svendborgs placering var nr. 57 af de 92 kommuner, som var med i undersøgelsen. Det er Svendborg Idræts Samvirkes opfattelse, at politikerne ville forbedre den placering, men med de foreslåede besparelser vil vi ved næste undersøgelse blive placeret endnu dårligere.

 

Det stemmer slet ikke overens med visioner og mål for Svendborg som Idrætskommune.

Vi kan på ingen måder acceptere forringelser af idrættens vilkår – det vil være dybt problematisk for foreningslivet og især ramme de svageste grupper.

 

Vi henstiller derfor til, at de påtænkte rammebesparelser ikke gennemføres.

 

Vi understreger at tilskud til idrætten i Svendborg Kommune, efter vores opfattelse, er en god investering i fremtiden.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Peter Bang

Formand Svendborg Idræts Samvirke