Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Husk at søge medlems- og lokaletilskud

 

Det er igen tid til at søge såvel lokale- som medlemstilskud.

Husk fristen er 15. marts 2017

 

Du går ind på Svendborg Idræts Samvirkes hjemmeside og gør følgende:

Vælg: SKEMAEROG ANDET i den øverste grønne menubjælke

Gå ind under: “Ansøgningsskema og tilskud – Svendborg Kommune”

Vælg: “Lokaletilskud, regnskab”

Søges om udvidelser fremover, skal du også gøre følgende:

Vælg: “Lokaletilskud, budgetskema

Svendborg Idræts Samvirke