Svendborg Idræts Samvirke – kontakt@sis-svendborg.dk

Idrætspolitik

8D3_9971

Svendborg Idræts Samvirke og Svendborg Kommunes har udarbejde en idrætspolitik.
Læs kataloget her

 

Uddrag fra SIS’ Idrætspolitiske vision

Idræt der udvikler – udvikling af idræt

Svendborg Kommune er i 2016 en rollemodel for andre kommuner, når det gælder evnen til at favne og give kvalitative tilbud til alle, der ønsker at dyrke idræt på såvel motions- som eliteplan.
Vi vil udnytte idrættens potentiale til sundhedsfremme samt skabe samfundsmæssig værdi og positiv regional udvikling.

Idrætten i Svendborg har et stort potentiale, når det gælder om at skabe vækst og merværdi til kommunen. Svendborg Kommune vil kendes som en kommune, der definerer sig som innovativ, hvad angår koblingen mellem idræt, uddannelse, sundhed, oplevelse og erhverv. Idrætten og dens udviklingsmiljøer skal være med til at sætte dagsordenen og dermed gøre Svendborg attraktiv og kendt nationalt som internationalt.

Derfor vil vi:

 • Være kommunen med en dynamisk og attraktiv idrætsprofil
 • Være kommunen med Danmarks stærkeste sportsmiljø
 • Være kommunen der ved mest om talentudvikling og udviklingsmiljøer
 • Fremme samarbejdet mellem idræt, skoler, institutioner og foreninger
 • Fremme udviklingen i kommunens foreninger
 • Benytte idrætten til god integration af flygtninge, indvandrere og nytilflyttere
 • Fremme netværks- og erfarings udveksling på tværs af foreninger og institutioner
 • Fremme samarbejdet mellem kommunens sundhedsfremmende tilbud og foreningerne
 • Bruge idrætten som dynamo i vækst og bosætningsstrategier
 • Skabe bedst mulige fysiske rammer for aktivitet i lokalområder og generelt i kommunen – for såvel kendte som nye aktiviteter
 • Sikre en fornuftig tilskudspolitik