Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Idrætten i Svendborg Kommune

 

 

”Stor undersøgelse af idrætten i Svendborg

I samarbejde med Idrættens Analyseinstitut gennemfører Svendborg Kommune en omfattende undersøgelse af idrætten i kommunen. Formålet er at skabe et veldokumenteret grundlag for udviklingen af idrætslivet i Svendborg.

I april gennemfører Svendborg Kommune og Idrættens Analyseinstitut en stor undersøgelse af idrætten i Svendborg. Undersøgelsen skal afdække borgernes motionsvaner, foreningernes behov og brugen af faciliteterne.

 

Undersøgelsen består af tre dele:

 

En børneundersøgelse – alle elever i 4.-10. klasse skal udfylde et spørgeskema. Det er sendt til skolerne, som hjælper eleverne med adgang til skemaet.

 

En brugerundersøgelse – alle idrætsforeninger og faste brugere af faciliteter i kommunen får tilsendt et spørgeskema, hvor de skal svare på forskellige spørgsmål omkring faciliteter. Svarfrist er den 17. april.

 

En borgerundersøgelse – 5.000 tilfældigt udvalgte voksne borgere har fået tilsendt et brev i deres e-boks eller på borger.dk. I brevet er der et link til et spørgeskema, som handler om idrætsvaner og faciliteter. Det er meget vigtigt, at rigtig mange borgere deltager i undersøgelsen og derfor bliver der også trukket lod om 5 gavekort af 500 kr. til Shopping Svendborg blandt de indkomne svar – vinderne får direkte besked. Svarfrist er den 18. april.

 

Formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Henrik Nielsen ser frem til analysen:

–        Det er vigtigt for os, at alle de forskellige målgrupper deltager i undersøgelsen, så vi får det bedst mulige grundlag for at træffe vores beslutninger. Det er vigtigt, at vi kender borgernes behov og foreningernes ønsker, så vi på bedst mulige måde kan udnytte de rammer og ressourcer, vi har til rådighed.

Kommunen er kendt for et stærkt idrætsliv og for et stort fokus på sundhed generelt. Idrætslivet er meget varieret og rummer alt fra børneidræt til senioridræt, og der er plads til både motionister, talenter og eliteudøvere. Samtidig spiller idrætten en central rolle på alle vores folkeskoler, hvor alle elever fra 0.-6. klasse har seks lektioners idræt om ugen. Fremover vil der ligeledes være ekstra fokus på bevægelse i dagtilbuddene, når Svendborgprojektet til august udvides med de 0-5 årige børn.

Undersøgelsen ligger derfor i naturlig forlængelse af Svendborgs store satsning på idræt.

 

–         Vi ønsker fortsat udvikling, for vi vil gøre det endnu bedre for idrætten i Svendborg, tilføjer Henrik Nielsen.