Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Invitation og program – workshop om talentudvikling

Invitation til workshop om værdisæt for talentudvikling den 23. september 2014

Team Danmark har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og elitekommuner m.fl. udarbejdet et værdisæt for talentudvikling. Værdisættet er en form for “ledestjerne” for arbejdet med talenter og indeholder en række anvisninger og definitioner af centrale begreber indenfor talentudvikling.

For at kickstarte arbejdet med at omsætte værdisættet til praksis inviterer Svendborg Eliteråd hermed til en workshop ledet af Kristina Busk fra konsulentfirmaet Etikos.

Formålet med workshoppen:

– At skabe forståelse og ejerskab for værdierne for talentudvikling

– At skabe bevidsthed om, hvad værdierne betyder i praksis

– At definere en plan/strategi for implementering af værdier

Tid: tirsdag, den 23. september 2014 kl. 17 – 20

Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Inviterede: politikere, klubtrænere, klubledere, idrætsundervisere m.fl.

Tilmelding: senest den 16. september til jannie.kaae@svendborg.dk Angiv venligst navne på deltagere.

 

PROGRAM

 

Kl. 17.00 – 17.10 Velkomst og præsentation af program og målsætning

Formålet med workshoppen

Programmets opbygning og målsætning

Kl. 17.10 – 18.30 Værdiernes betydning og påvirkning på kulturen

Forståelse for valg af værdier

Forståelse for værdiernes betydning

Særlige udfordringer i forhold til værdierne

Kl. 18.30- 18.45 Pause med let anretning

Kl. 18.45 – 19.20 Værdiernes betydning i praksis

Dilemmaer i forhold til værdierne

Håndtering af konkrete dilemmaer ud fra værdierne

Kl. 19.20 – 19.50 Strategiudvikling

Hvordan kan man implementere værdierne?

Hvad skal jeres rolle være i implementeringen?

Forventningsafstemning i forhold til hvem gør hvad i implementeringen

Hvordan bliver værdierne synlige i hverdagen?

Kl. 19.50 – 20.00 Afrunding og tak for i dag

 

Læs “Værdisæt for talentudvikling” andet sted på denne hjemmeside