Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Invitation til Åben skole samarbejde

Invitation

 

Kære idrætsforeninger.

 

Denne mail er til jer, der går med et ønske om at indgå i et Åben skole samarbejde med en lokal skole i Svendborg Kommune, men ikke helt ved hvordan I skal komme i gang.

 

Folkeoplysningsudvalget, Den Sydfynske Idrætsklynge, SIS og Skoleafdelingen i Svendborg Kommune er gået sammen om et projekt, der skal få flere skoler og foreninger til at øge samarbejdet og derved både styrke skoledagen og få flere børn og unge til at deltage i det lokale foreningsliv.

 

Derfor er der åbnet op for en ansøgningsproces hvor I som forening bliver honoreret (250kr pr. time), kan få tilskud til instruktøruddannelse samt sparring stillet til rådighed i forbindelse med Åben skole-forløb. Et forløb skal bestå af fem kontinuerlige undervisningsgange.

 

For at komme i betragtning til projektet skal I sende en ansøgning til Line Skov Høst (tlf: 24603016) der indeholder:

  1. Formål med projektet/forløbet
  2. Aktivitetsbeskrivelse
  3. Opgavefordeling (skole/forening)
  4. Budget
  5. Brobygning efter endt projektperiode

Selve ansøgningen og indhold kan i få sparring på af Line. Det er ikke et krav, at I har en aftale med en skole på forhånd, det kan I også få hjælp til.

 

Der er ansøgningsfrist d. 20/12 kl.12. Herefter vil alle indkomne ansøgninger blive vurderet, og Folkeoplysningsudvalget vil, på mødet i januar, tage stilling til, hvilke foreninger der kommer i betragtning til projektet. Der lægges vægt på:

  • En geografisk spredning af deltagende foreninger og skoler
  • At skole og forening er geografisk tæt placeret på hinanden
  • Nicheidrætter

 

Der er ingen krav om erfaringer med tidligere forløb for at deltage. Ved deltagelse forpligter I jer på at indgå i en evaluering, der skal gøre arbejdet med Åben skole mere tilgængeligt for alle foreninger i Svendborg Kommune fremadrettet.

 

Har I spørgsmål til projektet er i som sagt velkommen til at kontakte Line.

 

God weekend til jer.

 

Venlig hilsen Jens Myrup Thomsen Projektleder