Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Invitation til konference om Svendborgprojektet – Idræt med krop, læring og inklusion

 

 

Idræt i skolen gør børn sundere. Meget idræt i skolen gør børnene meget sundere! Bliver de samtidig også klogere…?

 

Forskerne er nu klar med de nyeste resultater fra Svendborgprojektet – både de sundhedsmæssige effekter af ekstra idræt i skolen, og denne gang også de læringsmæssige!

 

  • Påvirker den ekstra idræt i skolen børnenes deltagelse i idræt i fritiden?
  • Får børnene flere skader af den ekstra idræt i skolen?
  • Har den ekstra idræt betydning for udvikling af livsstilssygdomme?
  • Er der sammenhæng mellem bevægelse og faglig læring?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når vi sammen med forskere, praktikere m.fl. præsenterer de nyeste resultater fra Svendborgprojektet på en konference

 

tirsdag den 25. november 2014 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udover forskningsresultaterne vil konferencen denne gang også indeholde inspiration til at løse nogle af de udfordringer, den nye folkeskolereform byder på.

 

  • Hvordan kan man som ikke-idrætslærer skabe aktivitet og bevægelse i klassen?
  • Hvordan kan jeg afvikle prøven i idræt?
  • Hvordan kan idrætten og bevægelsen bruges som en vej til at skabe inkluderende miljøer?
  • Kan den åbne skole skabe mere kontinuitet i hverdagen for børnene og give mere ro i en stresset hverdag?

 

Du kan se programmet for dagen, tilmelding mv. på nedenstående link:

 

http://www.conferencemanager.dk/svendborgprojektet2014/arrangementet.html

 

Konferencen vil være rettet imod lærere, pædagoger, skoleledere, sundhedspersonale, politikere, kommuner og idrætsorganisationer samt andre, der har interesse for området.

 

Konferencen udbydes til halv pris, da vi har modtaget en donation fra folkeskolepuljen ved A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til udbredelsen af erfaringerne fra bl.a. Svendborgprojektet.

 

Vi håber, du har lyst til at deltage og få ny inspiration, og du er meget velkommen til at sende invitationen videre i dit netværk.

 

På gensyn den 25. november!

Svendborg Kommune