Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

JA-pulje til unge i Svendborg

Unge får nu deres egen pulje til kulturaktiviteter

 

Svendborg Kommune har med afsæt i de unges ønske nu oprettet en JA Pulje, som unge kan søge for selv at realisere kulturaktiviteter for andre unge i Svendborg Kommune.

 

Unge mellem 13 og 25 år bosat i Svendborg Kommune kan søge penge fra JA puljen med ialt 25.000 kr. i 2014. Foreninger/institutioner kan ikke søge, og der kan ikke søges til velgørende formål.
Krav til aktiviteten/arrangementet er, at den skal foregå i Svendborg Kommune, og der skal være offentlig adgang til aktiviteten/arrangementet.

Baggrunden for den ny pulje er en borgerinddragende proces, der blev skudt i gang i efteråret 2012, hvor målet var at få indkredset ønskerne til en ny kulturstrategi for Svendborg Kommune.

Fra starten af har ungekulturen politisk været prioriteret – og i processen med at inddrage borgere var også et forløb, hvor unge fra folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune deltog og bidrog.

De unges ønsker var bl.a. at have mulighed for at søge penge til at skabe kultur for andre unge.  Processen overordnet mundede ud i “Kulturløftet – Fantastiske fornemmelser”, og Ja-puljen er efterfølgende et konkret indsats på temaet Børn og Unges bidrag til kulturen.

 

Følg JA Puljen på Facebook: https://www.facebook.com/japuljesvendborg?ref=hl

For flere oplysninger kontakt venligst:Kultur og Bibliotek v. Birgitte Skriver på telefon 6223 3014 / birgitte.skriver@svendborg.dk eller Ungdomsskolen v. Lise Andersen på tlf. 6137 7671 / lise.andersen@svendborg.dk