Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Julehilsen fra Sport og Idræt i Svendborg

 

GLÆDELIG JUL SAMT RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE VORE IDRÆTSFORENINGER OG KLUBBER I SVENDBORG KOMMUNE – 

Bestyrelsen i Sport og Idræt i Svendborg ønsker hermed alle foreninger og deres medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med en stor tak for Jeres indsats i det forgangne år.

Ved et årsskifte er det tiden at se tilbage på det år, der er gået. 2018 har i Svendborg Kommune på ny været et aktivt og spændende år for alle vore foreninger og klubber, hvor et stort antal frivillige ledere, trænere og instruktører har ydet en kæmpe indsats for medlemmer i alle aldersgrupper.

I fjor kunne jeg fortælle om at vi ved årsskiftet. efter en rigtig god ansættelsesprocedure havde fået ansat vore to projektledere for Svendborg Sportsfestival for 2018 forhåbentlig for en 3-årig periode, der også vil omfatte 2019 og 2020, pegende frem imod Landsstævnet i Svendborg 2021, Jesper Bertelsen og Martin Brems. Vore to projektledere er kommet rigtig godt i gang med arbejdet og sammen med vore foreninger og klubber fik vi i samarbejde med DGI i weekenden 8.-9. juni afviklet en rigtig god sportsfestival med mange aktiviteter, dels på landsstævnestadion, i SG-huset,  i bymidten blandt andet med flot karavane fra Svendborg Vest gennem centrum og til Frederiksø, hvor aktiviteterne kulminerede med stort show lørdag eftermiddag og aften. Som afslutning på dette års sportsfestival blev det vedtaget at ændre festivalens navn til SPULT, med virkning fra det nye år, 2019, hvor festivalen er planlagt til fredag/lørdag 24.-25. maj, så husk at sætte kryds i kalenderen på de to datoer, det bliver rigtig spændende.

Som nyt spændende tiltag i 2018 vedtog Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med bevilling af finansiering til projektet vedtaget at udvide Svendborg Sportsfestival til ud over at omfatte idrætten også at inddrage Kulturlivet, spejdere og øvrige foreninger, herunder også aftenskolevirksomhed. 2018 blev startskuddet til samarbejdet, som vi forventer bliver yderligere udviklet i 2019. Tak for samarbejdet med vore to projektmedarbejdere og Styregruppen, vi glæder os og ser frem til SPULT i 2019, der påbegyndes med projektet KATAPULT i begyndelsen af det nye år, et spændende lederudviklingsprojekt for unge i aldersgruppen 18-25 årige.

På årets sidste møde i Eliterådet godkendtes oplæg til den ny Team Danmark aftale for vore prioriterede klubber indenfor badminton v/Svendborg Badminton Klub, fodbold v/SfB, håndbold v/GOG, MotorCross ved Svendborg MotorCross Klub og sejlsport ved Thurø Sejlklub. Den nye aftale er godkendt for perioden 2019-2022 i samarbejde med Dansk Idræts Forbund. Ud over de 5 prioriterede idrætter er det som nyt tiltag lykkedes at få basketball v/SBBC og power tumbling/team gym v/SG tilkoblet. I forbindelse med aftalen fortsætter talentudviklingen med træning i Svendborg Sportsakademi og med trænerudvikling i Svendborg Mentaliteten med nye spændende indsatsfelter i 2019.        

2018 blev også ÅRET hvor Kultur- og Fritidsafdelingen her medio oktober fik nye lokaler, idet alle medarbejdere blev flyttet fra Rådhuset og ud i Svendborg Idrætscenter. Det har vist sig at være en god proces til glæde for alle medarbejdere, der nu er blevet samlet på en matrikel sammen med hallens medarbejdere i CETS, vore to projektmedarbejdere for Spult, projektlederen for ”Bevæg dig for livet kommune” og projektlederen for L21, – det tror jeg på sigt vil blive i et rigtig godt og spændende arbejdsmiljø for alle tilknyttede medarbejdere i Kultur- og Fritidsområdet med Kulturchef Søren Thorsager i spidsen. Tak til alle medarbejdere for et godt samarbejde i årets løb.   

2019 bliver et nyt spændende foreningsår og vi starter allerede det nye år med DR Live TV show SPORT 2018, der sendes fra Boxen i Herning, lørdag den 5. januar 2019. Her har vi den glæde at Thurø Sejlklub bl.a. for deres projekt ”Sejl og Studér efter indledende sejr Regionalt nu har kvalificeret sig til finalen blandt 3 klubber om at blive Årets Idrætsklub 2018. Thurø Sejlklub fremhæves blandt andet for at have fået godt fat i aldersgruppen 15-25 årige unge, der med projektet ”Sejl & Studér” er lykkedes med at få de unge ombord. Netop det faktum, at Thurø Sejlklub har fundet og aktiveret en forsvundet ungdom bringer Thurø Sejlklub i finalen til Danskernes Idrætspris 2018. De to øvrige kvalificerede klubber er LykkeLiga håndbold for handicappede børn og unge, med tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, indstillet i Nordjylland og Urban Street Zone Hall 2 – indendørs gadeidrætsanlæg i Brande, der har givet en stor medlemstilgang breddemæssigt, indstillet af Midt- og Vestjylland   

Vi ønsker Thurø Sejlklub STORT TILLYKKE med udtagelsen og alt mulig HELD OG LYKKE i Finalen, den 5. januar.             

Med Sport show er 2019 allerede skudt godt i gang og i SIS glæder vi os og ser frem til et spændende og udfordrende nyt år i vore foreninger og klubber.  Januar måned byder allerede på mange spændende foreningsmøder, bl.a. kan nævnes følgende kalenderdatoer:  

Weekenden 11.-12. januar: Idrætskonference i Nyborg for alle Idrætsråd i Danmark.

Tirsdag 15. januar: Spult Netværksmøde for ”Kulturlivet” i Borgerforeningen v/Claus Bjerregaard. 

Mandag  21. januar:    Spult styregruppemøde i Svendborg Idrætscenter.

Mandag  28. januar:    SIS bestyrelsesmøde (forberedelse til Repræsentantskabsmøde).

I SIS vil vi i 2019 løbende ajourføre en aktivitetskalender med vigtige datoer som vi håber kan blive til glæde og gavn for samarbejdet med vore foreninger og klubber. I den forbindelse beder vi alle om at give os besked om tidspunkt for vigtige arrangementer. På forhånd tak.

ÅRETS RERÆSENTANTSKABSMØDE i SIS, ”Sport og Idræt i Svendborg”.

Bestyrelsen for Sport og Idræt i Svendborg har planlagt dato for Årets Repræsentantskabsmøde, der afvikles i kantinen på Svendborg Rådhus, tirsdag den 5. marts kl. 18,00. Vi beder Jer allerede NU om at reservere denne aften til en god drøftelse omkring Idrætten i Svendborg Kommune, bl.a. med seneste nyt omkring forberedelserne til Landsstævnet 2021, interessant foredrag m.m. – så vi ser frem til en meget spændende aften.  Dagsorden for mødet udsendes snarest efter vort bestyrelsesmøde den 28. januar.  

Venlig hilsen

Preben Juhl Rasmussen, formand for SIS, ”Sport og Idræt i Svendborg”.