Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Landsstævne og økonomiske konsekvenser

 

I den politiske valgkamp i Svendborg Kommune møder man kandidater, der taler begejstret om det kommende landsstævne i Svendborg og man møder kandidater, der er parate til at aflyse stævnet i 2021.

Tal, som kan være problematiske at forholde sig til, om økonomiske forhold svirrer i luften under debatterne.

Nedenstående finder du det helt konkrete resultat fra Landsstævnet 2017 i Ålborg.

 

 

DGI Landsstævne 2017 – en god forretning for Aalborg

 

I sidste uge blev det offentliggjort, at regnskabet for DCI Landsstævne 2017 resulterede i et overskud på 1.1 mio. kr. – et beløb som blev fordelt med 380.000 kr. til Aalborg Kommune, til DGI og til DGI’s 14 landsdelsforeninger. Nu viser det sig også, at de fire dage har haft nogle turistøkonomiske effekter, som er kommet hele Aalborg til gode  

 

DGI og Aalborg Events har fået udarbejdet en rapport hos Visit Danmark, som viser, hvilke turismeøkonomiske effekter DGI Landsstævnet fik for Aalborg. Rapporten siger blandt andet:

 

”De mange deltagere, tilskuere og andre omkring DGI Landsstævne 2017 skabte et turismeforbrug på næsten 70 mio. kr. i Aalborg. Dette turismeforbrug skabte i lokalområdet afledte samfundsøkonomiske effekter på 81 job (årsværk), 35,6 mio. kr. i værditilvækst1 og 26,2 mio. kr. i afledt offentligt skatteprovenu, hvoraf 5,1 mio. kr. kan tilskrives kommunale indkomstskatter.”

 

Beregningerne er blandt andet baseret på, at de mange deltagere, gæster, publikum mv. havde godt 120.000 overnatninger og 8.000 endagsbesøg i forbindelse med landsstævnet og i gennemsnit brugte 382 kr. i døgnet. (Dette tal er eksklusiv billetter til stævnet og til de forskellige shows.)

 

Billetter til selve stævnet og til de forskellige shows gav en indtægt på 19,3 mio. kr. Tager man billetindtægterne med, så brugte deltagere, tilskuere mv. i gennemsnit 541 kr. i døgnet. Ud over billetterne så dækker dette forbrug bl.a. udgifter til mad og drikke, overnatning, shopping og transport.

 

– Det er fantastisk, at vi nu kan konstatere, at Landsstævnet både har givet overskud som event isoleret set og også har givet overskud til vores hoteller, restauranter, cafeer og forretninger. Herudover kommer selvfølgelig den super gode omtale, vi fik i både lokale, nationale og landsdækkende medier, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter,

 

– Jeg er rigtig glad for, at de mange aktører, som er så vigtige og afgørende for, at vi overhovedet kan gennemføre så store events i vores by, også fik en økonomisk positiv oplevelse. Uden et tæt og konstruktivt samarbejde med dem, ville vi ikke være i stand til at gennemføre et urbant landsstævne i Aalborg.