Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Lokaletilskud og manglende aktivitet som følge af coronanedlukningen ?

 

Mange foreninger står i dag med en usikkerhed omkring, hvorvidt de kan modtage lokaletilskud til deres lokaler – egne som lejede – idet der ikke vil kunne dokumenteres aktiviteter pga. coronasituationen og som loven  kræver.

Men der er ikke grund til bekymringer, idet kulturministeren har udarbejdet en bekendtgørelse, der giver kommunerne mulighed for at udbetale de tislkud til folkeoplysendeforeninger, idrætsforeninger og aftenskoler, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningen, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.

Samtidig opfordrer ministeren kommunerne til at bruge denne mulighed.

Formanden for Kommunernes landsforening kulturudvalg bakker denne opfordring op. Se nedenstående udtalelser.

Tilskudsopgørelserne for 2020 foretages som sædvanligt primo det efterfølgende år og foreningerne skal derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage sig noget ekstraordinært i forhold hertil.

Kulturminister Joy Mogensen og formand for KLs kulturudvalg Leon Sebbelin er enige om at opfordre kommunerne til at bruge mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til alle foreninger, herunder idrætsforeninger, andre folkeoplysende foreninger og aftenskoler under nedlukningen.

 

Udtalelser fra kulturministeren og og KL´S kulturudvalgsformand:

 

  1. marts 2020

Kulturminister Joy Mogensen siger: “Kommunerne står med pressede budgetter, og derfor vil jeg gerne sige tak til alle de kommuner, som holder hånden under kulturen med ekstraordinær hjælp samt fastholder bevillingerne af igangværende aktiviteter. Kultur er ikke flødeskum, som skal skæres væk under en krise. Kultur er det, som holder os sammen i krisen. Det er derfor helt afgørende for det danske civilsamfund, at kommunerne fortsat støtter aftenskolerne og foreningerne, selvom det ikke foregår undervisning og aktiviteter rundt i Danmark under nedlukningerne, der skal forebygge smitte af covid-19. Staten forsætter også med at udbetale tilskud til kultur- og idrætslivet ude i kommuner. Jeg og KL’s kulturformand Leon Sebbelin er enige om at sende en opfordring til landets kommuner om at udbetale de budgetterede tilskud til foreningerne og aftenskoler, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.”

KLs kulturudvalg, Leon Sebbelin, siger: ”I kommunerne er vi glade for, at der nu bliver sikkerhed for, at vi kan holde hånden under foreningslivet og aftenskolerne og kommunerne kan udbetale de tilskud som foreningerne var stillet i udsigt, da de lagde deres budgetter. I alle kommuner er foreningslivet og aftenskolerne afgørende for kulturlivet og sammenhængskraften i lokalsamfundet.”

 

Folkeoplysningsudvalget vil tage hånd om ovenstående forhold og behandle hele problemstillingen i tæt dialog med SIS.

 

Karin Olsen, forman for Sport og Idræt i Svendborg

Jan Find Petersen, formand for Folkeoplysningsudvalget