Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nedgang i kommunens tilskud til foreninger

Medlemstilskud til børn og   unge under 25 år
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
140 121 124 128 130 110 113 115 115

.

Pris for halleje pr. time
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
35 35 35 35 45 55 55 55 55

 

Lokaletilskudsordningen til   egne og lejede lokaler i procent af lovbeskrevne udgifter
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
75 75 75 75 75 75 75 75 70

Således ser udviklingen ud i de kommunale pris, tilskuds- og puljetal.

Det skal bemærkes, at 2006-tallene stammer fra den gamle Svendborg Kommune og at tallene var anderledes i Egebjerg og Gudme.

Alene lokaletilskudsordningens nedgang fra 75% til 70% svarer til et reduceret tilskud på ca. 265.000 kr.

 

Folkeoplysningsudvalgets   Udviklings- og rådighedspulje – afrundet til hele hundreder
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
136.300 198.800 200.300 206.600 209.900 104.100 106.700 108.800 158.800