Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ny Fritidskonsulent i Svendborg Kommune

Jeg hedder Elise Hansen og jeg glæder mig til at begynde som Fritidskonsulent i Svendborg Kommune 1. juli

2014. Fritidsområdet er en vigtig del af en aktiv og dynamisk kommune. Den frivillige indsats og interesse,

der vises fra ledere og brugere, er altafgørende for et velfungerende fritidsliv.

I mit samarbejde med jer vil jeg trække på min erfaring fra et alsidigt arbejdsliv. Igennem årene har jeg bl.a.

arbejdet som fritidskonsulent og senere med budget og regnskab, ledelses- og konsulentopgaver i Børn og

Unge. Jeg har diplom fra Forvaltningshøjskolen i Budget og Regnskab – Skole, Fritid og Kultur og er

uddannet projektleder. Da mine børn var små var jeg aktiv i børnehavebestyrelse og skolebestyrelse.

Min mand Niels og jeg har to voksne børn Anne og Anders, der begge har dyrket foreningslivet i Svendborg

Kommune. Atletik og håndbold var Annes foretrukne og Anders valgte fodbold, som han dyrkede på

eliteplan og som professionel. Niels og jeg har også været foreningsbrugere, er nu mest aktive i Fitness.

Det er vigtigt, at jeg kender jer og jeres klubber. Derfor vil jeg gerne tilbyde, at I kan invitere mig til en

samtale om hvad der rører sig hos jer lige nu. Det kan evt. være i forbindelse med jeres bestyrelsesmøde,

men det er op til jer, hvornår vi skal mødes. Hvis I har tid til at møde mig i arbejdstiden er I velkomne til at

kigge op på rådhuset, hvor jeg sidder på 1. sal indgang C.

Jeg holder ferie i ugerne 32,33 og 34.

Jeg glæder mig til samarbejdet og træffes på tlf. 2927 3075 og mail Elise.Hansen@Svendborg.dk

Venlig hilsen

Elise Hansen