Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nyt om hjælpepuljerne til foreningerne – Bemærk ansøgningsfristerne

 

Til alle idræts- og spejderforeninger i Svendborg Kommune

 

Kære alle,

 

Hermed et samlet overblik over de tre hjælpepuljer til foreningslivet, som regeringen har nedsat ifm. COVID-19-krisen.

 

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner øremærket til spejderne.

 

I bedes kontakte henholdsvis DGI, DIF, DUF eller Dansk Firma Idrætsforbund ift. råd og vejledning omkring konkrete puljeansøgninger.

 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

DIF og DGI  administrer i fællesskab til uddelingen af 44 millioner kroner via DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Puljen kan søges i en relativ kort periode – fra fredag den 1. maj til og med fredag den 15. maj, og alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af juni måned.

 

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR), hvor foreningerne i forvejen registrerer medlemstal. Alle DIF og DGI’s foreninger får den 1. maj i en mail udsendt via CFR besked om, at puljen er åben. Puljen kan også ansøges af foreninger som ikke er en medlem af DGI og DIF.

 

Yderligere om hjælpepuljen:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/28042020_coronahjaelpepulje?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=92d2b48563-DIF+og+DGIs+corona-hjaelpepulje+aabner+1+maj&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee-92d2b48563-66882959

 

DUF’s COVID-19 nødpulje

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger, der er trængt økonomisk på grund af corona-nedlukningen. Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj.

 

Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

 

Ansøgning og yderligere info:

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/