Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nytårshilsen fra Svendborg Idræts Samvirke

 

Til idrætsforeninger og klubber i Svendborg Kommune.

 

Bestyrelsen i Svendborg Idræts Samvirke ønsker hermed alle foreninger og brugere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi kan igen i år glæde os over en meget positiv udvikling for idrætten i Svendborg Kommune – ikke mindst her sidst på året, hvor det blev meldt ud 23. november, at Svendborg Kommune blev tildelt værtsskabet for DGI´s landsstævne i 2021 – meget glædeligt for såvel kommunen som vore mange medlemsforeninger.

Efter indstillingen for et år siden var ansøgningen blevet yderligere kvalificeret i efteråret og med den afgørende finalerunde, fredag 11. november, hvor DGI´s delegation med formand og direktør i spidsen blev modtaget af politikere og ledende embedsmænd i kommunen og fremvist for kommunens planer – en fremragende dag, hvor alle havde gjort en glimrende indsats med stor forberedelse for at fremvise de påtænkte aktivitetssteder, events og overnatningsmuligheder for afviklingen af landsstævnet. Som formand for SIS fik jeg invitation til at være med på dagen og det blev for mig en stor oplevelse.

Derudover vil jeg på ny se tilbage på året 2016 som et meget rigt og spændende år for vore 140 idrætsforeninger og klubber, der igen i år har gjort en stor og fremragende indsats, dels for vore mange aktive medlemmer rundt i foreningerne samt ikke mindst for at være med til at udvikle foreningslivet i kommunen på en meget positiv måde.

Et nyt tiltag, der så dagens lys i 2016 var Svendborg Sportsfestival, en ny spændende event, der blev til efter at Svendborg Kommune og SG-huset fik overrakt årets Idrætspris 2014. Med prisen fulgte 100.000 kr., der blev overrakt i november måned 2015. Ved et fælles møde mellem SG og Svendborg Kommune blev det besluttet, at beløbet skulle anvendes til en sportsfestival, der blev afviklet i juni måned 2016. I den forbindelse blev alle foreninger inviteret til et KICKOFF-møde. Siden blev der nedsat en styregruppe, bestående af repræsentanter fra SG, DGI, fritidsforvaltningen på   Svendborg Kommune og SIS til at forberede arrangementet hen over foråret – derudover blev foreningerne indbudt til at være med til at byde ind med forskellige aktiviteter og events, der skulle løbe af stablen i perioden fra 1. maj og så kulminerede med et stort idrætsarrangement 18. juni afviklet på tre destinationer i Svendborg, dels ved og i SG-huset, i midtbyen på Centrumpladsen og vandaktiviteter ved Frederiksøen. Der blev lagt mange forberedelser i arrangementet, bl.a.  med ansættelse af projektkoordinator Jesper Pedersen fra SG, der sammen med stor hjælp fra fritidsforvaltningen på kommunen i tæt samarbejde med DGI Fyn, var med til at binde Sportsfestivalarrangementet sammen, der blev finansieret med tilskud fra kommunen samt  bevilling af fondsmidler til bl.a. PR- & markedsføring. Det blev et meget spændende arrangement og ny event i Svendborg Kommune, hvor mange af vore foreninger bød ind med gode aktiviteter – og alt i alt blev Svendborg Sportsfestival 2016 et nyt spændende tiltag i kommunen, der gav genlyd ikke kun i vort lokalområde men på hele Fyn – så her sidst på året har vi nu igangsat forberedelserne til en ny sportsfestival, der er planlagt til at løbe af stablen i maj/juni måned 2017.

I relation til årets mange aktiviteter og indsatsfelter, tænker jeg især tilbage på revisionen af Svendborg Kommunens Idrætspolitik, der netop er blevet færdiggjort her sidst på året efter en god proces, hvor mange af vore idrætsledere har bidraget og gjort en stor indsats i den nedsatte arbejdsgruppe, der har arbejdet hermed siden begyndelsen for mere end et år siden. Den ny Idrætspolitik for Svendborg Kommune gældende for perioden 2017-2022 er netop vedtaget af byrådet her sidst på året og vil blive offentliggjort for vore foreninger og klubber medio januar 2017.

Den årlige idrætsfest blev på ny afviklet i samarbejde med Svendborg Kommune og Rottefælden. Her blev to af vore tre idrætspriser uddelt i en festlig ramme, godt introduceret af Rottefældens mangeårige revyskuespiller Jan Schou og med et veloplagt publikum med mange af vore foreningsrepræsentanter, der fyldte Rottefælden til sidste plads. De to priser blandt tre velkvalificerede indstillinger blev overrakt til følgende: Lederprisen til Mette Christoffersen fra Thurø Sejlklub, og Foreningsprisen til GOG Håndbold. Talentprisen, der blev overrakt i forbindelse med Svendborg Sportsfestival 2016 på Centrumpladsen, 18. juni gik til Lasse Møller fra Svendborg Motion og Vægtløftning. Tak for to gode og vellykkede arrangementer, der planlægges gentaget i juni måned 2017.

Vi er allerede i fuld gang med planlægning af det nye år 2017 og i den forbindelse skal vi orientere jer om, at alle foreninger/klubber allerede her i januar måned inviteres til opstartsmøde vedr. Svendborg Sportsfestival 2017 – hvor vi igen håber på rigtig god opbakning og gode inputs til såvel program som planlægning.

STOR TAK til alle vore foreninger/klubber for året, der er gået og for den store indsats I hver  især yder for en stor og bred medlemsskare i mange af vore lokalområder i kommunen. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det nye år. Samtidig skal der lyde en stor tak til personalet på fritidsforvaltningen for godt og konstruktivt samarbejde. Her ved udgangen af året tog vi afsked med fritidskonsulent Elise Hansen og bød velkommen til hendes afløser Bjarne Abildtrup. Vi ser frem til samarbejdet med Bjarne fra 1. januar 2017.

Sluttelig skal vi informere jer om, at Svendborg Idræts Samvirke afholder det årlige  repræsentantskabsmøde i kantinen på Svendborg Rådhus, mandag den 13. marts 2017 – sæt allerede NU kryds i den nye kalender.

Venlig hilsen

Preben Juhl Rasmussen,

formand for SIS