Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nytårshilsen

 

Til Idrætsforeningerne i Svendborg Kommune                                 23. december 2015

 

 

Bestyrelsen i Svendborg Idræts Samvirke ønsker alle foreninger og brugere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

 

Foreningslivet i Svendborg kommune har i 2015 været i en god og positiv udvikling – hvor også nye foreninger er kommet til.

 

Mange spændende opgaver og udfordringer er blevet mødt, og vi er godt i gang med samarbejdet omkring den nye skolereform. Et arbejde der skal og vil fortsætte i det nye år.

 

Idrætsfesten afviklede SIS i samarbejde med Svendborg Kommune og Rottefælden. Her blev  Lederpris,Talentpris og Foreningspris uddelt i en festlig ramme, som SIS og Svendborg Kommune har besluttet at gentage i juni 2016.

 

Svedborg kommunes Idrætspolitik udløber ved udgangen af 2016. I efteråret startede derfor en revision af Idrætspolitikken, hvor Folkeoplysningsudvalget, SIS og brugere i idrætsforeningerne i fællesskab samarbejder om at give et bud på fremtidens rammer for idræt i Svendborg kommune.

Arbejdet skal være færdigt inden udgangen af 2016, og der vil i foråret blive indbudt til dialogmøde med idrætsforeningerne, om forslag til en revideret Idrætspolitik.

 

Det nye år 2016 vil byde på mange nye opgaver. Vi har startet forarbejdet til ansøgning af Landsstævne 2021. Spændende om det lykkes, men der er allerede nu stor opbakning fra Byrådet, Folkeoplysningsudvalget, SIS og øvrige interessenter til opgaven. En god start som tegner lovende.

 

Det nye år bringer også på nye muligheder for sårbare børns og unges deltagelse i foreningslivet. Fritidspasset er en realitet pr. 1. januar 2016 for børn og unge i alderen 6 – 18 år.

Vi håber, det vil blive et godt supplement til foreningernes i forvejen store indsats for børns og unges deltagelse i foreningslivet.

Nærmere om retningslinjer kan findes på Svendborg Kommunes hjemmeside. WWW.svendborg.dk/fritidspas

 

I november måned overrakte DIF Idrætsprisen 2014 til SG og Svendborg Kommune. Med prisen fulgte 100.000 kr.

Det er besluttet, at pengene skal anvendes til en Sportsfestival som afvikles i juni måned 2016. Alle idrætsforeninger har mulighed for at være med. Der er derfor inviteret til KICKOFF møde den 7. januar 2016 kl. 18.30 til 21.00 i SG Huset. Læs nærmere herom og tilmeld dig på SIS hjemmeside.

 

Sluttelig skal vi informere jer om, at SIS afholder sit årlige repræsentantskabsmøde i kantinen på Svendborg Rådhus, mandag den 14. marts 2016 – sæt allerede nu kryds i den nye kalender.

 

Tak for året der er gået og den store indsats hver idrætsforening yder. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det nye år.

 

Venlig hilsen
Preben Juhl Rasmussen
konst. formand for SIS