Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Omklædningsrum Rantzausminde – Klik her

Forening Egense / Rantzausminde
År 2013
Projekt Anlæg af omklædningsrum
Pris kr. 4,0 mio.  – ca.
Kommunal del kr. 4,0 mio.
Prioriteret Til behandling på SIS-møde 27. august 2013 Videresendt med anbefaling.Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Børn og Unge.