Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Optagelse på Svendborg Talentcenter

Kære klubber

Så er det igen tid til optag til den kommende sæson i Svendborg Talentcenter, og I kan sende jeres indstillinger på dette link:

Svendborg Talentcenter

 

Bemærk, at der i år er ændringer i optagelseskravene, så de til sæsonen 2018-2019 er følgende:

1. Atleten skal fylde 12 år i kalenderåret 2018 og må max. gå i 9. klasse ved sæsonstart
2. Atletens træningsmængde inkl. fysisk træning og selvtræning skal udgøre min. 10 timer pr. uge, og træningsmængden må meget gerne komme fra deltagelse i flere sportsgrene
3. Atleten skal være dedikeret og motiveret for at træne – både fysisk og i klubben
4. Atleten skal være motiveret for at indgå i træningssammenhænge med atleter fra andre sportsgrene
5. Atleten skal af klubtræneren vurderes til at have potentiale til at opnå dansk senioreliteniveau i sin sportsgren
6. Atleten og klubtræneren skal deltage i et informationsmøde den 07.06.18 kl. 17.00-18.30
7. Atleten skal efter informationsmødet selv formulere en motiveret ansøgning, som skal ledsage indstillingen fra klubben – skabelon for ansøgningen udleveres ved informationsmødet
8. Klubtræneren skal prioritere at deltage i trænernetværk, kurser og workshops
9. Klubtræneren skal være indstillet på, at der ikke lægges klubtræning samtidig med træningen i talentcenteret

Fristen for indstillinger er den 18. juni kl. 12.00 – husk at jeres indstillinger skal være i prioriteret rækkefølge.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Mange hilsner

Jannie Kaae
Koordinator
Sport & Uddannelse
Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7
5700 Svendborg
Tlf. 30 63 62 38
www.svendborgelite.dk
www.sportoguddannelse.dk

Følg os på Facebook