Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Optagelse på Svendborg Talentcenter

 

 

Svendborg Talentcenter – et fysisk træningstilbud til talenter

 

For ansøgningsskema mv. se: http://svendborgelite.dk/svendborg+talentcenter

 

I forbindelse med Svendborg Kommunes samarbejde med Team Danmark har Svendborg etableret et fysisk træningstilbud til udvalgte talenter – Svendborg Talentcenter.

 

Talentcenteret åbnede i september 2013, hvor 27 udøvere fra 9 forskellige idrætter siden har deltaget i den ugentlige træning. Fra august 2014 kan der igen optages nye talenter fra klubberne i Svendborg Kommune. Talenterne vil have mulighed for at være tilknyttet Svendborg Talentcenter i to år, hvorefter pladsen vil overgå til en anden.

Til den kommende sæson kan der maximalt optages ca. 18-20 talenter, som skal være i alderen 12 til 18 år, og opfylde kriterierne beskrevet på side 2.

 

Hvis klubberne indstiller flere talenter end der er plads til, vil talenter fra de i Team Danmark-aftalen prioriterede idrætsgrene håndbold, svømning, motocross, badminton og sejlsport have førsteprioritet – forudsat at de opfylder kriterierne.

 

Træning og indhold:

Svendborg Talentcenter supplerer idrætsklubbernes arbejde med at fremme talenternes sportslige udvikling, og er med til at danne rammen om et udviklingsmiljø, hvor unge talenter kan træne og inspirere hinanden på tværs af idrætter, og hvor trænere kan mødes, samarbejde og videndele.

 

I talentcenteret afholdes der kurser for både talenter, forældre og trænere i bl.a. ernæring, fysisk træning, skadesforebyggelse og sportspsykologi.

 

Træningen i talentcenteret vil bygge på Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, og vil primært bestå af skadesforebyggende og præstationsfremmende fysisk træning.

 

Træningen varetages af fysisk træner Rasmus Hellesen og fysioterapeuterne Berit Duus og Andreas Byrhagen. Talenterne vil desuden blive testet fysisk og fysioterapeutisk af Elitelab Denmark.

 

Det er gratis at være tilknyttet Svendborg Talentcenter.

 

Træningstider:

Onsdag kl. 16.30 – 20.30  fast træning inkl. fysioterapeut

Hold 1 kl. 16.30-18.30 og  hold 2 kl. 18.30-20.30

Mandag kl. 16.30-20.30 frivillig træning
Sted:                                                                                                                        

Gymnasiehallen, A.P. Møllersvej 35, 5700 Svendborg
 

Kriterier for optag: Der vil i alt være plads til max. 40 talenter, som skal opfylde nedenstående kriterier:

  1. Talentet skal være mellem 12 og 18 år
  2. Talentets træningsmængde inkl. fysisk træning skal udgøre min. 10 timer pr. uge
  3. Talentet skal være dedikeret og motiveret for at træne effektivt
  4. Talentet skal være motiveret for at indgå i træningssammenhænge med talenter fra andre idrætter
 • Talentet vurderes af klubben til at være et talent eller have talentpotentiale på højeste nationale niveau i sin aldersklasse

 

 

Oplysninger fra klubberne: Klubberne indstiller talenterne i prioriteret rækkefølge og indsender følgende:

 1. Navn
 2. Fødselsdato
 3. Træners navn og tlf.nr.
 4. Træningsskema
 5. Udtalelse fra træner med angivelse af sportsligt niveau og begrundelse for indstilling
 6. Oplysning om talentet er optaget i en sportsklasse
 7. Ønske om træningstid kl. 16.30-18.30 eller kl. 18.30-20.30 (vi kan ikke garantere at alle ønsker kan opfyldes)

Skemaet side 3 kan evt. benyttes.

Frist: Sæsonstart den 13. august 2014. Indstillingerne bedes fremsendt senest den 16. juni 2014 kl. 12.00 til Jannie Kaae på mail jannie.kaae@svendborg.dk eller pr. brev til Jannie Kaae, Sport & Uddannelse, Ramsherred 5, 5700 Svendborg.

Vi håber at, idrætsklubberne i Svendborg Kommune tager godt imod tilbuddet, og hvis I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig.
Mange hilsner
Jannie Kaae Sport & Uddannelse Svendborg Kommune Tlf. 30 63 62 38