Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Penge til bl.a samarbejde mellem foreninger og skoler

 

 

Samarbejder din forening med skoler i kommunen, eller har I planer herom, kan der søges midler fra puljen til samarbejde og partnerskaber, som ligger til fordeling i Folkeoplysningsudvalget.

Klik ind på nedenstående link for at læse om puljer:

 

Link: http://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-paa-kultur-og-fritidsomraadet/har-du-en-ide

 

Venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget